Doanh nghiệp

Liên minh sàn BĐS G5: Hướng tới 1500 giao dịch năm 2013

Liên minh sàn BĐS G5: Hướng tới 1500 giao dịch năm 2013

Là một trong những liên minh sàn BĐS đầu tiên tại miền Bắc, G5 đang hoạt động rất thành công và hiệu quả. 

Tin đã lưu