Tin dự án

Phê duyệt báo cáo tác động môi trường FLC Hạ Long

Phê duyệt báo cáo tác động môi trường FLC Hạ Long

Ngày 21/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 862/QĐBTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án sân golf FLC Hạ Long tại khu vực đồi cột 3 đến cột 8, thành phố Hạ Long, do tập đoàn FLC làm chủ dự án.

Tin đã lưu