Chính sách - Quy Hoạch

Tp.HCM yêu cầu đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội

Tp.HCM yêu cầu đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tp.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, quận thực hiện các nội dung về đẩy mạnh Chương trình phát triển nhà ở xã hội (NOXH).

Tin đã lưu