SearchNews

Lãi Suất Cho Vay Mua Nhà Ở Xã Hội Là 4,8%/Năm

10/05/2023 18:12

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho các khoản vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

hình ảnh một khu nhà ở xã hội đã hoàn thiện và đi vào sử dụng
Thủ tướng Chính phủ chốt lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm.
Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 10/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 486 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở. 

Nội dung quyết định nêu rõ, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16, Nghị định 100/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015 là 4,8%/năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất liên quan.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu