SearchNews

Bình Thuận Đặt Mục Tiêu Xây Gần 10.000 Căn Nhà Ở Xã Hội

25/05/2023 19:24

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận sẽ xây dựng gần 10.000 căn hộ nhà ở xã hội. Ảnh minh họa.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành khoảng 9.800 căn. Giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 5.600 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 4.200 căn.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Bình Thuận xác định hàng loạt giải pháp như hoàn thành việc lập, sửa đổi, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Lập, phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo từng năm và theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 đảm bảo nhu cầu của địa phương.

Mặt khác, có giải pháp đẩy nhanh đầu tư xây dựng các dự án đang triển khai thực hiện, các dự án đã có chủ trương đầu tư, hay việc quy hoạch, bố trí và công khai các quỹ đất đã giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để doanh nghiệp quan tâm, đề xuất dự án. Đảm bảo đến năm 2030 hoàn thành đầu tư ít nhất 9.800 căn hộ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn ngoài việc phát triển các dự án khu đô thị, nhà ở thì cần quan tâm hơn nữa đến đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công tác an sinh, xã hội và đạt mục tiêu đề ra của Đề án. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp sử dụng nhiều công nhân, người lao động cần quan tâm xây dựng nhà lưu trú hỗ trợ chỗ ở cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp thuê.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu