Tin thị trường

Nhà giá rẻ - không phải xây đâu cũng được

Nhà giá rẻ - không phải xây đâu cũng được

Nhà giá rẻ hay nhà ở xã hội không phải xây đâu cũng được, mà cần đặt ở các vị trí có hạ tầng giao thông thích hợp, phục vụ người dân lao động và sinh hoạt trong khu vực để hạn chế việc dịch chuyển.

Tin đã lưu