Tin thị trường

Căn hộ bình dân sẽ tiếp tục được “ưa chuộng”?

Căn hộ bình dân sẽ tiếp tục được “ưa chuộng”?

Phân khúc trung cấp và bình dân vẫn đang được triển vọng lâu dài vì đây là phân khúc có nhu cầu ở thực và phù hợp với năng lực tài chính của phần lớn khách hàng.

Tin đã lưu