Thị trường vật liệu xây dựng

Xi măng khó cạnh tranh về giá khi chi phí xuất khẩu tăng

Xi măng khó cạnh tranh về giá khi chi phí xuất khẩu tăng

Theo Quyết định 1469/QÐ-TTg của Chính phủ, đến năm 2030, mỗi năm Việt Nam cần xuất khẩu lượng xi măng và clinker tương đương 20-35% tổng công suất.

Tin đã lưu