Chính sách - Quy Hoạch

2 dự án vui chơi giải trí ở khu du lịch quốc tế Bãi Cháy bị tạm đình chỉ

2 dự án vui chơi giải trí ở khu du lịch quốc tế Bãi Cháy bị tạm đình chỉ

Cả hai dự án đều chậm tiến độ thi công, có biểu hiện mua đi bán lại dự án nên đã bị tạm đình chỉ.

Tin đã lưu