Chính sách - Quy Hoạch

Chung cư Tp.HCM: Kiểm tra đâu vi phạm đó

Chung cư Tp.HCM: Kiểm tra đâu vi phạm đó

Qua kiểm tra, Sở xây dựng Tp.HCM đã phát hiện có đến 19 trong số 30 tòa chung cư trên địa bàn thành phố ở trong tình trạng vi phạm xây dựng.

Tin đã lưu