Chính sách - Quy Hoạch

Khoanh vùng quy hoạch không gian ngầm

Khoanh vùng quy hoạch không gian ngầm

Các chuyên gia nhận định, quy hoạch không gian xây dựng ngầm là yêu cầu cấp bách đối với Tp.HCM. Trong điều kiện TP còn nhiều hạn chế như hiện nay, không thể lập quy hoạch dàn trải mà cần khoanh vùng thực hiện. Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.HCM, hiện nay, gần như các đồ án quy hoạch phân khu của TP đều chưa đề cập đến không gian ngầm.

Tin đã lưu