Chính sách - Quy Hoạch

Quý II/2017 sẽ giải phóng mặt bằng Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh

Quý II/2017 sẽ giải phóng mặt bằng Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh

UBND Tp.HCM mới đây đã giao Sở Tài nguyên v& Môi trường phối hợp với UBND Quận 1 tiến hành công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

Tin đã lưu