Chính sách - Quy Hoạch

Đà Nẵng “mạnh tay” với tổ chức, cá nhân để xảy ra xây dựng không phép

Đà Nẵng “mạnh tay” với tổ chức, cá nhân để xảy ra xây dựng không phép

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân để xảy ra vụ việc liên quan đến xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn trong thời gian qua, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội đối với các chủ trương của Đà Nẵng.

Tin đã lưu