Chính sách - Quy Hoạch

Chia nhỏ diện tích căn hộ gây áp lực lên hạ tầng

Chia nhỏ diện tích căn hộ gây áp lực lên hạ tầng

Nhằm giải cứu doanh nghiệp địa ốc khỏi 'chết tức thì', Bộ Xây dựng từng ban hành Thông tư 02 chia nhỏ căn hộ đến hết năm 2014. Tuy nhiên, sau đó văn bản này bất ngờ được gia hạn tồn tại đến hết ngày 31/12/2015.

Tin đã lưu