Chính sách - Quy Hoạch

Không cấp sổ đỏ với những dự án nợ thuế

Không cấp "sổ đỏ" với những dự án nợ thuế

Trước khi bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), các dự án cần phải bảo đảm thực hiện đủ tiền sử dụng đất cũng như các khoản tiền phạt do chậm nộp tiền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính khác với ngân sách nhà nước.

Tin đã lưu