SearchNews

Nhà Ở Xã Hội: Ai Được Vay Gói 120.000 Tỷ Đồng? Vay Ở Đâu, Lãi Suất Bao Nhiêu?

26/04/2023 15:55

Nhà ở xã hội Việt Nam thời gian gần đây trở nên ''nóng'' hơn bởi gói vay 120.000 tỷ đồng cùng nhiều tín hiệu tích cực từ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn cả nước. Vậy những đối tượng nào sẽ được mua nhà ở xã hội theo gói vay này? Vay với lãi suất bao nhiêu?

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn triển khai gói vay 120.000 tỷ đồng nhằm mục đích hỗ trợ nguồn vốn phát triển loại hình nhà ở xã hội. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung và yêu cầu triển khai Chương trình cho vay nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô khoảng 120.000 tỷ đồng.

Trước khi tìm hiểu cụ thể về gói vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng mua nhà ở xã hội, bạn cần nắm rõ những ai được mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành.

hình ảnh 3 tòa nhà ở xã hội đã hoàn thiện và đi vào sử dụng
Để được vay mua nhà ở xã hội từ gói 120.000 tỷ đồng, người dân phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và phải đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành. Ảnh minh họa.

1. Đối Tượng Được Mua Nhà Ở Xã Hội

Căn cứ theo Điều 49, Luật Nhà ở năm 2014, có 9 đối tượng sau được mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện:

 • Hộ cận nghèo, hộ nghèo, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

 • Cán bộ, công chức và viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công viên chức;

 • Hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật; sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc công an, quân đội nhân dân.

 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

 • Những đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định;

 • Hộ cận nghèo và hộ gia đình nghèo tại khu vực nông thôn;

 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

 • Cá nhân, hộ gia đình thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Như vậy, theo quy định về nhà ở xã hội, để được mua nhà ở xã hội, trước hết bạn cần đáp ứng đủ điều kiện cần là thuộc các nhóm đối tượng theo quy định của Nhà nước nêu trên. Cùng với đó, cũng cần đáp ứng điều kiện đủ sau đây.

2. Điều Kiện Được Mua Nhà Ở Xã Hội

Theo quy định tại Điều 51, Luật Nhà ở năm 2014, những đối tượng nêu trên sẽ được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện về nhà ở, thu nhập và cư trú. Cụ thể như sau:

Điều Kiện Về Nhà Ở Khi Mua Nhà Ở Xã Hội

Để được mua nhà ở xã hội, các nhóm đối tượng theo quy định nêu trên phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu.

Điều Kiện Về Thu Nhập

Hộ cận nghèo, hộ nghèo, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Người mua tự kê khai mức thu nhập, chịu trách nhiệm về thông tin về mức thu nhập kê khai.

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Cán bộ, công chức và viên chức Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc công an, quân đội nhân dân Không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Các đối tượng còn lại gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định; cá nhân, hộ gia đình thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập mà chỉ cần thuộc đối tượng đó và đáp ứng điều kiện về cư trú, nhà ở là được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Riêng với trường hợp là hộ cận nghèo, hộ nghèo thì phải thuộc diện cận nghèo, nghèo, tức phải có sổ hộ cận nghèo, hộ nghèo. Phải có xác nhận của UBND xã nơi thường trú/tạm trú.

Điều Kiện Về Cư Trú

Các đối tượng mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trong trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội.

dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đi vào sử dụng
Gói vay mua nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng triển khai từ ngày 01/04/2023. Ảnh minh họa

3. Đối Tượng Được Vay Mua Nhà Ở Xã Hội Từ Gói 120.000 Tỷ Đồng

Nội dung Công văn 2308/NHNN-TD ngày 01/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ, chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng sẽ được triển khai tới các chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Cụ thể, để được vay vốn từ gói này, khách hàng mua nhà ở xã hội cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, khách hàng phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo quy định. Các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được quy định chi tiết tại Điều 49, Luật Nhà ở năm 2014, gồm:

 • Hộ cận nghèo, hộ nghèo, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

 • Cán bộ, công chức và viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công viên chức;

 • Hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật; sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân thuộc công an, quân đội nhân dân.

 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

 • Những đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định;

 • Hộ cận nghèo và hộ gia đình nghèo tại khu vực nông thôn;

 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

 • Cá nhân, hộ gia đình thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Thứ hai, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định. Điều 7, Thông tư 39/2016/TT-NHNN nêu rõ, khách hàng được xem xét vay vốn khi có đủ các điều kiện sau:

 • Là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

 • Có khả năng tài chính để trả nợ.

 • Có phương án sử dụng vốn khả thi.

4. Lãi Suất Ưu Đãi Khi Vay Gói 120.000 Tỷ Đồng Là Bao Nhiêu?

Công văn 2308/NHNN-TD nêu rõ, người dân mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn là 8,2%/năm trong thời gian ưu đãi là 5 năm. Thời gian ưu đãi này tính từ ngày ngân hàng giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu giữa ngân hàng và khách vay.

Sau khi hết thời gian 5 năm ưu đãi, khách hàng và ngân hàng thương mại được tự thỏa thuận, thống nhất về mức lãi mới và mức lãi mới này phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, được xác định rõ/nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa các bên.

Hiện tại, mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội 8,2%/năm chỉ được tính cho các khoản vay đến hết ngày 30/06/2023. Từ ngày 01/07/2023, định kỳ 6 tháng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình tín dụng.

Về giới hạn mức vay tối đa, hiện chưa có quy định cụ thể nhưng mỗi người mua nhà ở xã hội chỉ được tham gia vay vốn theo gói vay 120.000 tỷ này trong 1 lần để mua 1 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố.

5. Ngân Hàng Nào Triển Khai Gói 120.000 Tỷ Đồng Mua Nhà Ở Xã Hội 

cận cảnh các cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 nghìn đồng
Hiện có 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện, trong đó có 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank.

Công văn 2308/NHNN-TD nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 4 ngân hàng nói trên khẩn trương triển khai gói vay từ ngày 01/04/2023 đến người dân.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại khác khi tham gia Chương trình tín dụng 120.000 tỷ thì cần có văn bản báo cáo Ngân hàng nhà nước về việc tham gia và gửi văn bản đăng ký khai thác thông tin về gói vay cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, khách hàng có thể tìm đến các chi nhánh của một trong 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank để được giải quyết vay vốn mua nhà ở xã hội. Về thời hạn giải ngân, gói vay 120.000 tỷ đồng bị giới hạn đến doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng và không quá ngày 31/12/2030.

Như vậy, gói vay ưu đãi 120.000 tỷ đồng tương tự như gói 30.000 tỷ đồng từng triển khai cách đây 10 năm. Tuy nhiên, cách thức, lãi suất cho vay giữa hai gói có những điểm khác biệt nhất định. 

Trên đây là toàn bộ thông tin về những ai được vay mua nhà ở xã hội theo gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng, lãi suất là bao nhiêu, đến ngân hàng nào để vay. Mời quý bạn đọc xem thêm hồ sơ mua nhà ở xã hội mới nhất 2023 để nắm rõ hơn quy trình, thủ tục mua loại hình nhà ở này.

Lam Giang (TH)

Xem thêm:

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu