SearchNews

Condotel, Officetel Sẽ Được Cấp Sổ Đỏ Nếu Đáp Ứng Đủ Điều Kiện

04/04/2023 15:29

Căn hộ khách sạn (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ sẽ được cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Bên trong căn hộ Condotel
Căn hộ condotel có thể được cấp sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Ảnh minh họa

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn, thi hành Luật Đất đai. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2023.

Theo đó, Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung Khoản 5, Điều 32 như sau: "Đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 của Luật Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ
điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Việc thể hiện thông tin về thửa đất trên Giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.''

Như vậy, theo nội dung nghị định nêu trên thì căn hộ khách sạn (condotel), văn phòng lưu trú (officetel), biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và các công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ).

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu