SearchNews

Hướng Dẫn Thủ Tục Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình Mới Nhất 2023

14/04/2023 13:55

Thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình tại Việt Nam chính là thủ tục phân chia một thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận thành 2 hay nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn. Tách sổ đỏ hộ gia đình nhìn chung vẫn thực hiện như thủ tục tách thửa thông thường, tuy nhiên vẫn có những điểm khác biệt nhất định mà người sử dụng đất cần nắm rõ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Lưu ý: Thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình áp dụng với những trường hợp đất của hộ gia đình, nay các thành viên có nhu cầu tách phần đất của mình để tạo thành thửa đất riêng với diện tích nhỏ hơn.

1. Thế Nào Là Sổ Đỏ Hộ Gia Đình?

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, sổ đỏ, sổ hồng hộ gia đình là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quan hệ huyết thống, hôn nhân, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Tuy vậy, không phải ai có tên trong hộ khẩu gia đình cũng có chung quyền sử dụng đất. Để có chung quyền sử dụng đất hộ gia đình thì thành viên đó phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng.

 • Đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Thế nên, trên thực tế, con sinh ra sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất thì sẽ không có chung quyền sử dụng đất.

Tách sổ đỏ hộ gia đình là thủ tục phổ biến hiện nay
Tách sổ đỏ hộ gia đình là thủ tục phổ biến hiện nay. Ảnh minh họa

2. Khái Niệm Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình

Về cơ bản, thủ tục tách sổ đỏ là thủ tục phân chia một mảnh đất đã có sổ đỏ thành nhiều mảnh đất khác nhau và có diện tích nhỏ hơn diện tích đất ban đầu. Việc phân chia mảnh đất đã có sổ đỏ thành nhiều mảnh đất khác nhau phải đáp ứng đầy đủ các quy định về diện tích tối thiểu.

Hiểu một cách đơn giản, tách sổ đỏ hộ gia đình là thủ tục chia một thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận thành 2 hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn. Tuy thủ tục thực hiện tương tự như thủ tục tách thửa thông thường nhưng vẫn có những điểm khác biệt nhất định vì các thành viên gia đình có chung quyền sử dụng đất để chia nhau hoặc chia cho một thành viên chứ không phải là tặng cho, chuyển nhượng.

3. Điều Kiện Thực Hiện Thủ Tục Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình

Căn cứ Khoản 1, Điều 188, Luật Đất đai năm 2013; Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Khoản 1, Điều 2, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, Quyết định quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của các tỉnh thành, điều kiện để thực hiện thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình phải tuân thủ các quy định tách sổ như sau:

Điều kiện 1 Thửa đất cần tách sổ phải có Giấy chứng nhận (sổ đỏ).
Điều kiện 2 Thửa đất không có tranh chấp.
Điều kiện 3 Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
Điều kiện 4 Thửa đất phải còn thời hạn sử dụng.
Điều kiện 5 Thửa đất dự định tách đáp ứng đủ các điều kiện về diện tích, kích thước chiều cạnh tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.

Ngoài ra, do đất hộ gia đình là đất sử dụng chung nên để thực hiện thủ tục tách thửa cần phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên gia đình là đồng sở hữu thửa đất đó.

2. Thủ Tục Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình Mới Nhất 

Hồ sơ, thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình theo quy định mới nhất như sau:

Hồ Sơ Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình

Người dân có nhu cầu tách sổ đỏ hộ gia đình cần chuẩn bị một bộ hồ sơ tách thửa với đầy đủ các loại giấy tờ sau theo quy định tại Khoản 11, Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1, Điều 2, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đã được cấp.

 • Văn bản/hợp đồng thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình (đã công chứng hoặc chứng thực).

Thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình về cơ bản giống với thủ tục tách sổ đỏ thông thường.
Thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình về cơ bản giống với thủ tục tách sổ đỏ thông thường. 
Ảnh minh họa

Trình Tự Thủ Tục Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu. Nếu không chọn nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất thì sẽ thực hiện như sau:

 • Trường hợp địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương).

 • Trường hợp địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì cá nhân, hộ gia đình nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất. Nếu địa phương chưa tổ chức Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bước 2: Tiếp Nhận Hồ Sơ Và Giải Quyết Yêu Cầu

Người tiếp nhận hồ sơ sẽ tiếp nhận và căn cứ thẩm quyền để xử lý 2 trường hợp sau:

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện thực hiện thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình thì thực hiện các việc sau:

 • Xác nhận nội dung biến động vào sổ đỏ đã cấp;

 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người yêu cầu.

3. Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình

Thủ Tục Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình Mất Bao Lâu?

Theo quy định hiện hành, thời gian giải quyết thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thời gian giải quyết thủ tục không quá 25 ngày làm việc.

Lưu ý: Thời gian trên không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, phường, thị trấn, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (thời gian nộp tiền vào ngân sách (nếu có)). Đồng thời, cũng không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Tách sổ đỏ hộ gia đình không phải đóng lệ phí trước bạ
Tách sổ đỏ hộ gia đình không phải đóng lệ phí trước bạ. Ảnh minh họa

Phí Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình Là Bao Nhiêu?

Khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình phải nộp các khoản phí sau:

 • Phí đo đạc khi tách thửa: Nhà nước không thu khoản phí này. Người tách sổ sẽ trả phí đo đạc cho đơn vị đo đạc. Thường thì phí đo đạc khi tách thửa dao động trong khoảng từ 1-8 - 2,5 triệu đồng.

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Thông tư 85/2019/TT-BTC nêu rõ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận do HĐND các tỉnh, thành quy định, do đó mức thu của các tỉnh, thành sẽ khác nhau. Hiện nay, mức thu phổ biến của các địa phương là từ 100.000 đồng trở xuống.

Thực Hiện Thủ Tục Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình Có Phải Nộp Phí Trước Bạ Không?

Khoản 5, Điều 5, Thông tư 13/2022/TT-BTC quy định, khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình, các thành viên không phải nộp lệ phí trước bạ. Lý do là, khi cấp sổ đỏ lần đầu đã phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định. Các thành viên gia đình tách thửa đất chung của hộ gia đình cho các thành viên thuộc trường hợp đăng ký lại.

Nếu Một Trong Các Thành Viên Không Đồng Ý Thì Có Được Tách Sổ?

Có 2 trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: Nếu thửa đất gia đình đang sử dụng chung chỉ đứng tên bố hoặc mẹ thì khi thực hiện thủ tục tách thửa không cần phải có sự đồng ý của người khác. Nếu bố, mẹ muốn tách thửa để tặng, cho quyền sử dụng đất cho con cái thì cần thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

 • Bước 1: Lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.
 • Bước 2: Công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Trường hợp thứ hai: Nếu đất là của hộ gia đình thì khi thực hiện thủ tục tách thửa, bạn phải có sự đồng ý của những người có tên trong sổ hộ khẩu thì mới được tách thửa. Theo đó, nếu 1 trong các thành viên không đồng ý tách sổ thì việc tách sổ với đất hộ gia đình sử dụng chung sẽ không được thực hiện.

Trên đây, Dothi.net đã tổng hợp toàn bộ các quy định hiện hành về điều kiện, hồ sơ, thủ tục tách sổ đỏ hộ gia đình. Đây là những thông tin hữu ích cho những ai đang có nhu cầu tách sổ đỏ hộ gia đình. Cá nhân, hộ gia đình cần nắm rõ để tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Lam Giang (TH)

Xem thêm:

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu