SearchNews

Người nước ngoài có được mua nhiều căn hộ để cho thuê lại không?

15/02/2019 09:17

Hỏi: Người bạn quốc tịch Hà Lan của tôi muốn mua nhiều căn hộ thuộc dự án chung cư tại Việt Nam để cho thuê. Xin hỏi, pháp luật hiện hành quy định người nước ngoài có thể sở hữu bao nhiêu căn nhà tại Việt Nam và bạn tôi có thể mua nhiều căn hộ để cho thuê lại không?

Ông Bạch Vũ Dân (Tp.HCM)

Trả lời:

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Số lượng nhà ở gồm nhà riêng lẻ và căn hộ chung cư mà cá nhân, tổ chức nước ngoài được mua và sở hữu tại Việt Nam đều được quy định tại Khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở 2014.

Bên cạnh đó, Điểm a, Khoản 2, Điều 162 Luật Nhà ở năm 2014 nêu rõ “đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài thì được cho thuê nhà ở để sử dụng vào các mục đích mà pháp luật không cấm nhưng trước khi cho thuê nhà ở, chủ sở hữu phải có văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở này theo quy định của pháp luật”.

người nước ngoài mua nhà
Người nước ngoài được phép cho thuê nhà ở để sử dụng vào các mục đích mà pháp luật không cấm.

Điều kiện để cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản được quy định rõ tại Điều 10 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 và tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ban hành ngày 10/9/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Ông Dân có thể đối chiếu trường hợp của bạn mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ông có thể liên hệ Sở Xây dựng Tp.HCM để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu