SearchNews

Tin dự án

Quảng Nam có thêm khu đô thị hơn 25 ha ở Điện Bàn

Quảng Nam có thêm khu đô thị hơn 25 ha ở Điện Bàn

Nội dung quy hoạch đã được phê duyệt cho biết, quy mô diện tích của Khu đô thị Hưng Thịnh (Điện Bàn, Quảng Nam) vào khoảng 25,77 ha, dân số là 3.000 người.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu