Tin dự án

Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng sẽ được đẩy nhanh tiến độ

Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng sẽ được đẩy nhanh tiến độ

Để dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng tiếp tục triển khai có hiệu quả, đại diện UBND TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Tin đã lưu