SearchNews

Tin dự án

Xây dựng khu đô thị Bắc sông Cấm 324ha tại Hải Phòng

Xây dựng khu đô thị Bắc sông Cấm 324ha tại Hải Phòng

Tổng diện tích Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trên địa bàn tỉnh Hải Phòng là 324ha. Dân số tại đây vào khoảng 17.500 người.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu