SearchNews

Chính sách - Quy Hoạch

Vi phạm pháp luật về đất đai tại Phú Quốc sẽ bị xử lý hình sự

Vi phạm pháp luật về đất đai tại Phú Quốc sẽ bị xử lý hình sự

Thời gian qua, tại huyện đảo Phú Quốc, tình trạng phân lô, chuyển nhượng, san lấp, xây dựng hạ tầng và nhà ở trên đất nông nghiệp diễn ra rất phức tạp.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu