SearchNews

Chính sách - Quy Hoạch

Thành phố trực thuộc tỉnh là gì? Điều kiện, tiêu chuẩn ra sao?

Thành phố trực thuộc tỉnh là gì? Điều kiện, tiêu chuẩn ra sao?

Thành phố trực thuộc tỉnh hay thành phố trực thuộc thành phố là những thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các thuật ngữ này.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu