SearchNews

Chính sách - Quy Hoạch

Lâm Đồng: Khẩn trương rà soát tất cả các quy hoạch đã duyệt

Lâm Đồng: Khẩn trương rà soát tất cả các quy hoạch đã duyệt

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành công văn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến sự không thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu