SearchNews

Chính sách - Quy Hoạch

Thủ tướng phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất tại Thái Nguyên và Quảng Ninh

Thủ tướng phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất tại Thái Nguyên và Quảng Ninh

Phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại 2 tỉnh là Thái Nguyên và Quảng Ninh vừa mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu