Chính sách - Quy Hoạch

Hà Nội điều chỉnh thời hạn cho thuê đất ở Long Biên

Hà Nội điều chỉnh thời hạn cho thuê đất ở Long Biên

Thông qua Quyết định số 5635/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 3405/QĐ-UBND của UBND TP ngày 25/6/2014.

Tin đã lưu