Chính sách - Quy Hoạch

Tp.HCM rà soát các quy hoạch ảnh hưởng đến quyền lợi của dân

Tp.HCM rà soát các quy hoạch ảnh hưởng đến quyền lợi của dân

Theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP phối hợp với UBND các huyện, quận đánh giá việc thực hiện quy hoạch hiện nay của các địa phương.

Tin đã lưu