Chính sách - Quy Hoạch

Hà Nội: Thành lập thêm 4 cụm công nghiệp tại huyện Hoài Đức

Hà Nội: Thành lập thêm 4 cụm công nghiệp tại huyện Hoài Đức

Ngày 20/7 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có các quyết định số 4754/QĐ-UBND, 4756/QĐ-UBND, 4755/QĐ-UBND, 4757/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Trường An, CCN Lại Yên, CCN Di Trạch và CCN La Phù tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tin đã lưu