SearchNews

Chính sách - Quy Hoạch

Tp.HCM chấp thuận chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở tại hàng loạt dự án

Tp.HCM chấp thuận chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở tại hàng loạt dự án

Mới đây, HĐND Tp.HCM đã thông qua Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, trong đó bao gồm danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa tại đô thị này.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu