SearchNews

Chính sách - Quy Hoạch

Tp.HCM sẽ có thêm 6 cầu vượt bộ hành

Tp.HCM sẽ có thêm 6 cầu vượt bộ hành

Tp.HCM sẽ xây thêm 6 cầu vượt bộ hành trước các bệnh viện và trường học nhằm tạo thuận lợi cho người đi bộ.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu