SearchNews

Chính sách - Quy Hoạch

Phê duyệt chủ trương thành lập TP. Thủy Nguyên trực thuộc Hải Phòng

Phê duyệt chủ trương thành lập TP. Thủy Nguyên trực thuộc Hải Phòng

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý chủ trương xây dựng thành phố thuộc TP. Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP. Hải Phòng.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu