SearchNews

UBND TP. Hà Nội Sẽ Phê Duyệt Giá Khởi Điểm Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất

05/05/2023 20:46

Từ tháng 5/2023, UBND TP. Hà Nội sẽ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên.

khu đất phân lô đấu giá nhìn từ trên cao
Đất đấu giá từ 30 tỷ đồng trở lên sẽ do UBND TP. Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm.
Ảnh: Internet

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND TP quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội sẽ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần, cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất, hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của thành phố) từ 30 tỷ đồng trở lên.

UBND cấp huyện được phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại.

Tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất, hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của thành phố) từ 30 tỷ đồng trở lên. Chủ tịch UBND cấp huyện được phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại.

Theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND, từ ngày 1/5/2023, chủ thể chịu trách nhiệm phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đã chuyển sang thành UBND TP. Hà Nội và UBND cấp huyện trên địa bàn.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu