SearchNews

Tin thị trường

Cập nhật quy định mới về điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2022

Cập nhật quy định mới về điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản. Nghị định mới nêu rõ các điều kiện kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu