SearchNews

Tin thị trường

Ngân hàng siết tín dụng, bất động sản ngấm đòn

Ngân hàng siết tín dụng, bất động sản "ngấm đòn"

Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 36/2014, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn xuống còn 30% thay vì mức 40% như trước. Đối với những khoản phải đòi, nhà băng vẫn giữ hệ số rủi ro tài sản là 200%.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu