SearchNews

Tin thị trường

Hơn 500 doanh nghiệp địa ốc giải thể trong 10 tháng đầu năm

Hơn 500 doanh nghiệp địa ốc giải thể trong 10 tháng đầu năm

Bảo hiểm, tài chính, ngân hàng và kinh doanh bất động sản là những ngành có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp giải thể mạnh nhất. Trong đó, lĩnh vực địa ốc giải thể nhiều nhất với 526 doanh nghiệp, tăng 46,5%.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu