SearchNews

Tin thị trường

10 dự án bất động sản tại TP.HCM đủ điều kiện huy động vốn

10 dự án bất động sản tại TP.HCM đủ điều kiện huy động vốn

Danh sách các dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, từ tháng 4 đến tháng 7/2020 trên địa bàn TP.HCM vừa được Sở Xây dựng TP cập nhật.

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu