SearchNews

Bổ Sung 2 Khu Công Nghiệp Trên Địa Bàn TP.HCM Vào Quy Hoạch

05/05/2023 21:27

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý đề nghị của Bộ KH&ĐT về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

khu công nghiệp nhìn từ trên cao
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM và bổ sung 2 khu công nghiệp vào quy hoạch.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý đưa 3 khu công nghiệp gồm Bàu Đưng (175 ha) tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; Phước Hiệp (200 ha) tại xã Phước Hiệp và xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi và Xuân Thới Thượng (300 ha) tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP. HCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1300/TTg-KTN ngày 24/07/2014.

Cùng với đó, bổ sung Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I quy mô 379 ha và Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II quy mô 289 ha tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1300/TTg-KTN ngày 24/07/2014 không thay đổi.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I và Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II tại Đề án và các văn bản giải trình.

Đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn TP trong nội dung quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

TPHCM cập nhật vị trí và quy mô diện tích Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I và Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II vào quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 TPHCM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu