SearchNews

TP.HCM Đặt Mục Tiêu Chuyển Hơn 680 Ha Đất Phi Nông Nghiệp Sang Đất Ở

17/05/2023 19:27

Vừa qua, Sở TN&MT TP.HCM đã trình UBND TP.HCM kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025. Đáng chú ý, TP đặt chỉ tiêu chuyển 684 ha đất phi nông nghiệp sang đất ở để tăng quy mô, diện tích đất ở đô thị.

khu đất trống tại TP.HCM nhìn từ trên cao
TP.HCM đặt chỉ tiêu chuyển 684 ha đất phi nông nghiệp sang đất ở để tăng quy mô, diện tích đất ở đô thị. Ảnh minh họa.

Sở TN&MT TP.HCM cho hay, giai đoạn 2016 - 2020 TP được duyệt chỉ tiêu 88.000 ha đất nông nghiệp nhưng kết quả vẫn còn gần 23.000 ha chưa thực hiện. Đối với sử dụng đất phi nông nghiệp, chỉ tiêu phê duyệt là 118.890 ha, TP.HCM chỉ thực hiện được 96.643 ha, đạt 81,28%.

Cụ thể, đất thương mại dịch vụ, chỉ tiêu Chính phủ giao là 3.443 ha, kết quả thực hiện là 2.544 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 899 ha. Đất ở tại nông thôn, chỉ tiêu Chính phủ giao là 10.615 ha, kết quả thực hiện là 9.007 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 1.608 ha.

Đất ở tại đô thị, chỉ tiêu Chính phủ giao là 24.060 ha, kết quả thực hiện 20.305 ha, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt 3.755 ha, đạt tỷ lệ 84% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Với kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025, Sở TN&MT TP.HCM đặt chỉ tiêu phân bổ hơn 102.191 ha đất nông nghiệp, 106.750 ha đất phi nông nghiệp và 598 ha đất chưa sử dụng; huyển 9.867 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng 4.480 ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 684 ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Theo đó, để triển khai kế hoạch sử dụng đất hiệu quả, TP sẽ đẩy nhanh quá trình thu hồi đất vùng phụ cận cho các dự án phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn theo quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 đã được duyệt, tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi đất và phần đất dôi dư sẽ được bán đấu giá.

Đồng thời, để tăng quy mô, diện tích đất ở đô thị, TP.HCM khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện tốt di dời, tháo dỡ cải tạo và xây dựng mới thay thế các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 bằng cách hỗ trợ tín dụng, tiền sử dụng đất và bồi thường.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu