SearchNews

Khánh Hòa Triển Khai Các Quy Hoạch Phân Khu Xây Dựng Các Khu Chức Năng Thuộc KKT Vân Phong

15/05/2023 19:40

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai các quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các khu chức năng thuộc Khu kinh tế (KKT) Vân Phong.

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý KKT Vân Phong tổ chức lập Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các khu chức năng thuộc KKT Vân Phong. Ảnh: Internet.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý KKT Vân Phong tổ chức lập Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các khu chức năng thuộc KKT Vân Phong (19 phân khu theo nội dung Tờ trình số 140/TTr-BCS ngày 7/4/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh).

Trách nhiệm của Ban Quản lý KKT Vân Phong là triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật; lưu ý thời gian, tiến độ thực hiện các đồ án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 4148-CV/VPTU ngày 14/4/2023.

Đồng thời, xem xét ưu tiên triển khai lập trước các quy hoạch phân khu tại khu vực đã có nhà đầu tư chiến lược đề xuất đầu tư dự án, nhất là các dự án trọng điểm đã được ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch các phân khu chức năng nêu trên, đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung văn bản này để phối hợp triển khai thực hiện.

Theo đề xuất của Ban Quản lý KTT Vân Phong, nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng 4 khu chức năng, gồm: Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (phân khu 01), quy mô diện tích khoảng 4.929 ha; Khu du lịch Núi Khải Lương (phân khu 02), diện tích đất khoảng 2.150 ha; Trung tâm cảng biển, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Đầm Môn (phân khu 03), diện tích đất khoảng 4.445 ha và Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (phân khu 08), diện tích đất khoảng 5.386 ha.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu