SearchNews

Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Bình Xuyên II, Vĩnh Phúc

06/04/2023 18:27

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 342/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc.

khu công nghiệp nhìn từ trên cao
Khu công nghiệp Bình Xuyên II có tổng diện tích 63 ha. Ảnh minh họa

Theo đó, Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên II (giai đoạn 2) và chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Fuchuan. 

Dự án nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất 63,1139 ha. Địa điểm thực hiện thuộc thị trấn Bá Hiến và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 810 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 166,7 tỷ đồng; vốn huy động 643,3 tỷ đồng. 

Thời hạn hoạt động đến ngày 18/07/2057. Tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng sẽ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung quyết định nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án, những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp, theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 33, điểm i Khoản 2, Điều 69, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ cấu sử dụng đất của dự án và khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành…

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu