SearchNews

Quy định về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

08/08/2018 11:52

Hỏi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên được giao trách nhiệm thẩm định điều chỉnh phát sinh công trình xây dựng giao thông A do UBND huyện làm chủ đầu tư. Bản vẽ thi công công trình đã được duyệt, đã chỉ định nhà thầu và hiện đang thi công.

Tuy nhiên, một vài thiết kế phải thay đổi (việc điều chỉnh thiết kế đã nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền là chủ tịch UBND tỉnh thông qua văn bản) trong quá trình thi công khiến một số khối lượng giảm.

Vậy xin hỏi, đối với phần khối lượng giảm (khối lượng không thi công), dựa vào cơ sở nào để điều chỉnh đơn giá lập dự toán (lấy khối lượng giảm nhân với đơn giá trong hợp đồng hay là với đơn giá được phê duyệt ban đầu, hay đơn giá tại thời điểm điều chỉnh)?

(Lê Nam Sơn)

điều chỉnh hợp đồng xây dựng
Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 143, Luật Xây dựng. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Khoản 2 và Khoản 3, Điều 143, Luật Xây dựng có quy định về các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Mặt khác, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng còn được thực hiện theo Điều 3, Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/3/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Cụ thể, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải có sự thỏa thuận giữa các bên, các quy định rõ ràng trong hợp đồng về những trường hợp được điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, điều kiện điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Đồng thời, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải đảm bảo phù hợp với loại giá hợp đồng và tính chất công việc của hợp đồng.

Trong khi đó, những nội dung khác (nếu có) mà các bên thỏa thuận được điều chỉnh trong hợp đồng cũng phải đảm bảo không được trái với quy định hiện hành về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu