SearchNews

Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Online Mới Nhất 2023

20/04/2023 11:40

Thủ tục cấp sổ đỏ online là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP về bổ sung, sửa đổi một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Vậy quy trình cấp sổ đỏ online cụ thể như thế nào? Thuế, phí ra sao? Ưu, nhược điểm của hình thức cấp Giấy chứng nhận này tại Việt Nam?

Bài viết dưới đây, Dothi.net cập nhật chi tiết quy trình, thủ tục cấp sổ đỏ online mới nhất 2023 để người sử dụng nhà đất nắm rõ, từ đó giúp cho quá trình làm sổ trở nên nhanh chóng, thuận lợi hơn.

1. Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Online Khi Nào Thực Hiện?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về bổ sung, sửa đổi một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đáng chú ý, Nghị định có sự thay đổi về Khoản 6 và việc bổ sung Khoản 7, Khoản 8, Điều 60 liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử. 

Tại Khoản 7, Điều 1 của Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6, Điều 60 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử, cụ thể như sau:

Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai cũng như cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo quy định tại Điều 60, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP) có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm quy định về thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử, tức cấp sổ đỏ online. Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023. Như vậy, từ 20/5 tới, người dân có thể bắt đầu thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online.

hình ảnh minh họa cho thủ tục cấp sổ đỏ online
Từ ngày 20/5/2023 sẽ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online. Ảnh minh họa

2. Quy Định Về Trách Nhiệm Khi Thực Hiện Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Online

Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định, đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp sổ đỏ, sổ hồng trên môi trường điện tử thực hiện như sau:

Cơ Quan Tiếp Nhận, Giải Quyết Hồ Sơ Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Online

  • Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ là thực hiện các thủ tục hành chính đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Nếu cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan này gửi thông báo bằng văn bản/qua Cổng dịch vụ công/qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ đầy đủ các thành phần hay chưa. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

  • Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính sổ đỏ đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Người Sử Dụng Đất, Chủ Sở Hữu Tài Sản Gắn Liền Với Đất

  • Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp/trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

  • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp.

Quy Định Về Việc Trả Kết Quả Cấp Sổ Đỏ Online

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ/qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính của người yêu cầu thực hiện thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cấp sổ đỏ online mang lại nhiều thuận tiện cho người dân
Cấp sổ đỏ online mang lại nhiều thuận tiện cho người dân. Ảnh minh họa

Cơ Quan Có Thẩm Quyền Cấp Sổ Đỏ

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận như sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp sổ đỏ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp sổ đỏ đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Quy Trình, Thủ Tục Cấp Sổ Đỏ Online 2023

Thủ tục cấp sổ đỏ online được thực hiện theo trình tự các bước sau đây:

Bước 1 Người dân thực hiện đăng ký xin cấp sổ đỏ online tại Cổng dịch vụ công.
Bước 2

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sẽ thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nếu cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan này gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Cơ quan tiếp nhận/cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính sổ đỏ đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Bước 3

Trả kết quả: Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

4. Lệ Phí Cấp Sổ Đỏ Online

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ nộp phí cấp sổ đỏ online trực tiếp hoặc trực tuyến qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công. Sau khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp bản chính các giấy tờ theo quy định.

Các khoản chi phí mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ:

Lệ Phí Trước Bạ

Theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Thông tư 13/2022/TT-BTC thì mức lệ phí trước bạ phải nộp đối với nhà đất khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là 0,5%.

Công thức tính: Lệ phí trước bạ = 0,5% x (giá 1m2 đất trong bảng giá đất x diện tích được cấp sổ).

Trong đó, giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Lệ Phí Cấp Sổ

Theo quy định hiện hành, HĐND cấp tỉnh sẽ quyết định về chi phí làm sổ đỏ. Vì vậy, mức thu của từng tỉnh, thành có thể khác nhau. Thông thường, lệ phí cấp Giấy chứng nhận từ 100.000 đồng trở xuống/giấy/lần cấp.

Phí Thẩm Định Hồ Sơ

Phí thẩm định hồ sơ xin cấp sổ đỏ được tính toán dựa trên quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất cũng như điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp. Chi phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ ở mỗi địa phương được quy định khác nhau.

5. Ưu, Nhược Điểm Khi Cấp Sổ Đỏ Online

Theo các chuyên gia, việc thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online có những ưu điểm và nhược điểm nhất định như sau:

làm sổ đỏ online
Người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại khi làm sổ đỏ online. Ảnh minh họa

Ưu Điểm

Việc cấp sổ đỏ online giúp người dân giảm thiểu những bất cập trong quá trình xin cấp sổ, đồng thời cũng giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí đi lại. Người dân không mất công đi lại để nộp hồ sơ, không phải chờ đợi giải quyết thủ tục tại cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, cán bộ giải quyết thủ tục sẽ vất vả hơn trong khâu tiếp nhận, phân loại và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ.

Trước đây, người dân mất rất nhiều thời gian cho việc đi lại bổ sung giấy tờ và hoàn thành các thủ tục pháp lý khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Người dân phải đến trực tiếp các cơ quan để làm thủ tục, do số lượng đông nên đôi khi phải xếp hàng, chờ đợi rất tốn thời gian. Thậm chí, nếu vướng mắc về thông tin, giấy tờ thì thời gian chờ đợi có thể kéo dài vài tháng.

Chính vì vậy, việc triển khai thủ tục cấp sổ đỏ online trong thời đại công nghệ số là vô cùng cần thiết. Làm sổ đỏ online không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian mà còn minh bạch trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, bổ sung giấy tờ.

Nhược Điểm

Tuy quy trình thủ tục cấp sổ đỏ online sẽ giúp ích nhiều cho người dân trong quá trình xin cấp sổ nhưng cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết, đối với những người yếu công nghệ, ít tiếp xúc với công nghệ, không thành thạo thao tác sẽ gặp khó khăn, rắc rối hơn. Thứ nữa, người dân cũng lo ngại bộ phận tiếp nhận thông tin sẽ có những sai số hoặc nhầm dữ liệu về thông tin cá nhân, thông tin thửa đất.

Với các dịch vụ công, nhất là liên quan đến giấy tờ phải chứng thực nhiều như sổ đỏ thì không thể hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhanh chóng trong ngày một ngày hai. Do đó, việc cấp sổ đỏ online phải mất một thời gian để hệ thống hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, người dân cũng cần một khoảng thời gian để tiếp xúc, làm quen với quy trình này.

Có thể nói, việc thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online thời gian đầu sẽ có nhiều vướng mắc, bất cập. Thế nhưng, khi quy trình này được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả sẽ rất thuận tiện cho người dân

Trên đây là tổng hợp các quy định hiện hành liên quan tới thủ tục cấp sổ đỏ online 2023. Hy vọng bài viết mang lại cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích, nhất là với những ai đang có nhu cầu xin cấp sổ đỏ. Về sổ đỏ, sổ hồng, bạn có thể tham khảo thêm tại đây

Lam Giang (TH)

Xem thêm:

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu