2 quận nội đô và huyện Phú Xuyên, Hà Nội được công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2017

11/01/2014 15:48

UBND TP. Hà Nội vừa qua đã ban hành các quyết định số 91/QĐ-UBND, 92/QĐ-UBND, 93/QĐ-UBND nội dung phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Xuyên, quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa.

kế hoạch sử dụng đất
Hà Nội công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đối với 2 quận
nội đô và huyện Phú Xuyên

Theo quyết định nói trên, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Xuyên gồm đất nông nghiệp với diện tích hơn 11.191ha; đất phi nông nghiệp có diện tích là hơn 5.887ha; đất chưa sử dụng có diện tích hơn 64ha. Huyện này có 13 dự án đã cắm mốc giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất. Các dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 sẽ được chuyển sang thực hiện trong năm 2017 là 8 dự án. Những dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 là 16 dự án.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận hai Bà Trưng có đất nông nghiệp hơn 10ha, đất phi nông nghiệp có diện tích hơn 1.0157ha, đất chưa sử dụng là 0,34ha. Quận này có 31 dự án đã cắm mốc giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất. Các dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 sẽ được chuyển sang thực hiện trong năm 2017 là 31 dự án. Những dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận này là 28 dự án.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Đống Đa có đất phi nông nghiệp là hơn 994ha. Những công trình dự, án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận này 15 dự án đã cắm mốc giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất. Các dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được chuyển sang thực hiện trong năm 2017 là 8 dự án. Các dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 là 11 dự án.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà soát, đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Nếu cần điều chỉnh hay phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã được UBND TP phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường để thực hiện tổng hợp, trình UBND TP trước ngày 31/5/2017.

(Theo Trí thức trẻ)
 

bình luận

Facebook
Google +
Tin đã lưu