Hà Nội duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 7 huyện, quận

06/01/2014 11:16

Chính quyền TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 7 huyện, quận trên địa bàn gồm Thanh Trì, Sóc Sơn, Hoàng Mai, Mê Linh, Long Biên, Đông Anh và Bắc Từ Liêm.

kế hoạch sử dụng đất của 7 huyện, quận Hà Nội
Các quyết định về kế hoạch sử dụng đất của 7 quận, huyện vừa được UBND
TP Hà Nội phê duyệt.

Theo đó, về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì: Diện tích đất phi nông nghiệp trên 3.079 ha, đất nông nghiệp có diện tích trên 3.252 ha, đất chưa sử dụng trên 17 ha. Danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm có 50 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 11 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 18 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mê Linh như sau: Đất phi nông nghiệp trên 5.051 ha, đất nông nghiệp trên 8.510 ha, đất chưa sử dụng trên 693 ha. Năm 2017, danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất của huyện gồm 20 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 3 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 36 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hoàng Mai: Đất phi nông nghiệp trên 3.117 ha, đất nông nghiệp trên 914 ha, đất chưa sử dụng trên 84 ha. Trong năm 2017, danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất của quận gồm 25 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 17 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 48 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất huyện Sóc Sơn trong năm 2017: Đất phi nông nghiệp trên 12.629 ha, đất nông nghiệp trên 17.821 ha, đất chưa sử dụng trên 25 ha. Danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm 73 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 4 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 32 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Năm 2017, kế hoạch sử dụng đất của huyện Đông Anh là: Đất phi nông nghiệp trên 8.380 ha, đất nông nghiệp trên 10.022 ha, đất chưa sử dụng trên 158 ha. Danh mục các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện gồm 41 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 21 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 36 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất của quận Long Biên năm 2017: Đất phi nông nghiệp trên 4.222 ha, đất nông nghiệp trên 1.746 ha, đất chưa sử dụng trên 12 ha. Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận gồm 50 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất0; 56 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 32 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm: Diện tích đất phi nông nghiệp trên 3.090 ha, trên 1.141 ha đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng có diện tích hơn 299 ha. Các dự án, công trình nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận gồm 63 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 19 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 30 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

(Theo Tiền phong Online)
 

bình luận

Facebook
Google +
Tin đã lưu