SearchNews

Hà Nội sẽ sớm ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng

11/01/2014 08:33

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành Công văn số 103/UBND-ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, quận, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong tổ chức, quản lý thực hiện nhiệm vụ; rà soát, đẩy mạnh công tác lập, ban hành các quy định, quy chế quản lý, thiết kế đô thị thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, quận để phục vụ cho việc quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng.

quy định quản lý trật tự xây dựng
Hà Nội sẽ ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng.

Theo đó, chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại được Đoàn thanh tra Liên ngành TP chỉ ra tại Báo cáo số 424; mặt khác, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các huyện, quận, thị xã thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tập thể buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; hoàn thành trong tháng 1/2017 và gửi kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội. Cùng với đó, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã theo quy định.

Ngoài ra, chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Hà Nội về những tồn tại, yếu kém hoặc phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Trong khi đó, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, UBND các huyện, quận, thị xã và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện Dự thảo trình UBND TP ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP, trong đó, quy định rõ trách nhiệm, hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm, tránh đùn đẩy trách nhiệm; xây dựng quy định và quy trình thiết lập hồ sơ quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; phối hợp cùng Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, kiện toàn bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trong đó, tập trung kiểm tra, thanh tra các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị trên địa bàn TP, kịp thời phát hiện những chính sách, cơ chế để kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn và kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định. Sở này sẽ chú trọng thanh tra đột xuất, định kỳ đối với các cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý.

Nội dung công văn nêu rõ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu; kịp thời ban hành một số quy chế, quy định quản lý quy hoạch kiến trúc; quy định phân cấp công tác quản lý quy hoạch; quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc 2 bên tuyến đường mới mở; nhất là đối với các khu vực giáp ranh, khu có chức năng đặc thù trong TP, trình UBND TP để xin ý kiến thống nhất với Bộ Xây dựng trong công tác quản lý. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra đối với cá nhân, tổ chức trong việc thi hành pháp luật thuộc chức năng của Sở, sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm.

Theo đó, các sở, ngành căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao tiếp tục phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, quận, thị xã trong việc kiểm tra, xử lý với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn TP, nhất là trong sử dụng, quản lý đất nông nghiệp, đất công, đất nông nghiệp công ích, đất bãi bồi ven sông, vi phạm hành lang thoát lũ, đê điều, hành lang lưới điện có liên quan đến hoạt động xây dựng; bố trí, phân bổ kịp thời, đủ nguồn ngân sách cho các cơ quan đơn vị đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

(Theo Tiền phong Online)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu