SearchNews

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 từ ngày 1/8

18/06/2019 10:05

Chỉ thị số 15/CT-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

kiểm kê đất đai từ ngày 1/8
Từ ngày 1/8/2019 sẽ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Cụ thể, trong năm 2019, nội dung kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp gồm: 

Diện tích đất đang được quản lý, sử dụng bởi các đối tượng theo quy định tại Điều 5, Điều 8, Luật Đất đai năm 2013; diện tích những loại đất theo quy định tại Điều 10, Luật Đất đai năm 2013. Các loại đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất trồng lúa sẽ được kiểm kê chi tiết.

Diện tích đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất ngập nước được quy định tại Điều 16, Điều 35, Luật Đa dạng sinh học.

Tình hình sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất do doanh nghiệp cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước quản lý sử dụng; đất nông nghiệp được dùng vào mục đích công ích; đất do ban quản lý rừng, doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp sử dụng; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, công trình sự nghiệp ngoài công lập.

Theo Chỉ thị trên, từ ngày 1/8/2019 sẽ bắt đầu thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên phạm vi toàn quốc. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 tính tới ngày 31/12/2019.

Thời hạn hoàn thành, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cụ thể như sau:

Các vùng kinh tế - xã hội và cả nước hoàn thành trước ngày 16/6/2020;

Cấp tỉnh hoàn thành, báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020;

Cấp huyện hoàn thành, báo cáo kết quả trước ngày 1/3/2020;

Cấp xã hoàn thành, báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020.

Riêng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoàn thành, gửi kết quả tới UBND cấp tỉnh trước ngày 16/1/2020 để tỉnh tổng hợp, báo cáo; trước ngày 16/4/2020 gửi kết quả về Bộ TN&MT.

(Theo Cafeland)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu