SearchNews

Loại 2 khu công nghiệp ở Tây Ninh ra khỏi quy hoạch

15/01/2021 07:57

Những đề nghị của Bộ KH&ĐT liên quan tới việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

hình ảnh công vào Khu công nghiệp Chà Là tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
Khu công nghiệp Chà Là tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, khu công nghiệp Hiệp Thạnh được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Tọa lạc trên địa bàn ấp Giữa và ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, khu công nghiệp này có tổng diện tích 573,81 ha.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý đưa 2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, gồm: Khu công nghiệp Thanh Điền (huyện Châu Thành) quy mô 166 ha và khu công nghiệp Hiệp Thạnh (huyện Gò Dầu) diện tích 250 ha.

Khu công nghiệp Chà Là tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh được điều chỉnh giảm diện tích từ 200 ha xuống còn 42,19 ha.

Đối với những khu công nghiệp khác tại Tây Ninh thuộc Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 220 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 sẽ không thay đổi.

UBND tỉnh Tây Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện rà soát và cập nhật các quy hoạch có liên quan trên địa bàn tỉnh để tránh chồng lấn giữa các quy hoạch. Đồng thời, giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các khu công nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu