SearchNews

Quảng Ngãi bãi bỏ 10 quyết định phê duyệt quy hoạch các khu dân cư, đô thị

02/06/2022 07:45

Hàng loạt quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn TP. Quảng Ngãi vừa bị bãi bỏ.

Quảng Ngãi bãi bỏ 10 quyết định phê duyệt quy hoạch các khu dân cư, đô thị  ​Hàng loạt quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn TP. Quảng Ngãi vừa bãi bỏ.  Lãnh đạo UBND TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã ký 10 Quyết định bãi bỏ các Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn TP, được ban hành trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2019.  Cụ thể, những dự án bị bãi bỏ gồm: Dự án đầu tư và khai thác hạ tầng khu dân cư kết hợp dịch vụ thể thao Hưng Thành Phát; Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa kỳ và Khu đô thị thương mại dịch vụ Tịnh Kỳ; Khu dân cư Thống Nhất kết hợp chỉnh trang đô thị, xã Tịnh Ấn Tây; Khu dân cư Nhân Hòa kết hợp chỉnh trang đô thị, phường Trương Quang Trọng; Công viên cây xanh kết hợp Khu dân cư Nam Nguyễn Trãi;   Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh trang đô thị; Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ; Khu dân cư Bắc đường Võ Nguyên Giáp; Khu dân cư An Nhơn Viên, xã Tịnh An; dự án chỉnh trang Khu dân cư Bắc sông Bàu Giang.  Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Quảng Ngãi được giao trách nhiệm tham mưu cho UBND TP quản lý Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản, thực hiện Quy hoạch và kiến trúc đô thị theo thẩm quyền. Cùng với đó, giao trách nhiệm cho địa phương có dự án phối hợp đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai các quyết định bãi bỏ này để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.  Sau khi bãi bỏ các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, công tác quản lý Nhà nước tại các khu vực nêu trên sẽ được thực hiện theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được phê duyệt và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu vực đó.    Lam Giang (TH)
Một góc TP. Quảng Ngãi. Ảnh: Internet

Lãnh đạo UBND TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã ký 10 Quyết định bãi bỏ các Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn TP, được ban hành trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2019.

Cụ thể, những dự án bị bãi bỏ gồm: Dự án đầu tư và khai thác hạ tầng khu dân cư kết hợp dịch vụ thể thao Hưng Thành Phát; Cụm công nghiệp hậu cần nghề cá Sa kỳ và Khu đô thị thương mại dịch vụ Tịnh Kỳ; Khu dân cư Thống Nhất kết hợp chỉnh trang đô thị, xã Tịnh Ấn Tây; Khu dân cư Nhân Hòa kết hợp chỉnh trang đô thị, phường Trương Quang Trọng; Công viên cây xanh kết hợp Khu dân cư Nam Nguyễn Trãi; 

Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh trang đô thị; Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Đông và Tây đường Hoàng Văn Thụ; Khu dân cư Bắc đường Võ Nguyên Giáp; Khu dân cư An Nhơn Viên, xã Tịnh An; dự án chỉnh trang Khu dân cư Bắc sông Bàu Giang.

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Quảng Ngãi được giao trách nhiệm tham mưu cho UBND TP quản lý Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản, thực hiện Quy hoạch và kiến trúc đô thị theo thẩm quyền. Cùng với đó, giao trách nhiệm cho địa phương có dự án phối hợp đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai các quyết định bãi bỏ này để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

Sau khi bãi bỏ các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, công tác quản lý Nhà nước tại các khu vực nêu trên sẽ được thực hiện theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được phê duyệt và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu vực đó.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu