SearchNews

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc

10/07/2017 14:41

Bộ Xây dựng xác định trách nhiệm việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc
Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Khu du lịch
quốc gia hồ Núi Cốc. (Ảnh: thainguyentourism.vn)

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg ban hành ngày 18/11/2016.

Ngày 08/5/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã gửi văn bản số 1697/UBND-QHXD lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị giao cho Bộ Xây dựng thực hiện tổ chức, lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, làm cơ sở cho việc quản lý và kêu gọi đầu tư xây dựng vào dự án.

Ngày 12/5/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 4890/VPCP-CN gửi lên Bộ Xây dựng đề nghị Bộ nêu ý kiến bằng văn bản về đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 4/7/2017, Bộ Xây dựng đã phúc đáp đề nghị của Văn phòng Chính phủ bằng văn bản số 1514.

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-TTg ban hành ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết: Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên là khu chức năng đặc thù cấp quốc gia. Khoản 2, Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014 quy định, việc tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc sẽ thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 1697/UBND-QHXD.

(Theo Báo Xây dựng Online)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu