SearchNews

"Siết" cấp phép, tăng cường quản lý trật tự xây dựng tại TP.HCM

10/09/2019 13:28

Trong tháng 9/2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chính quyền TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện là siết chặt công tác cấp phép, tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM được giao nhiệm vụ siết chặt việc cấp giấy phép xây dựng cũng như quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Đối với các trường hợp vi phạm xây dựng, Sở cần có giải pháp xử lý kiên quyết ngay từ đầu. Việc sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường cũng cần tăng cường quản lý.

Mặt khác, Sở Xây dựng còn có trách nhiệm tổ chức Hội thảo về "Giải pháp nhà ở cho gia tăng dân số 1 triệu người nhập cư sau mỗi 5 năm ở TP.HCM giai đoạn 2020-2035"; tham mưu UBND TP.HCM ban hành Quy chế thay thế Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng theo hướng tiếp cận dần mô hình hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện, quận.

siết cấp phép xây dựng tại TP.HCM
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu siết chặt công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. (Ảnh: Trọng Tín)

Nhiệm vụ của Sở KH&ĐT TP.HCM là tham mưu danh mục những dự án khởi công, dự án hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ TP và danh mục dự án khởi công sau Đại hội. Sở sẽ đánh giá tình hình giải ngân các dự án đầu tư công tính tới ngày 31/7/2019 và ước thực hiện cả năm nay. Qua đó, cơ quan này có nhiệm vụ giải trình những vướng mắc, hạn chế, khó khăn ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân cũng như đề xuất giải pháp khắc phục.

Trong khi đó, Sở TN&MT TP.HCM sẽ tham mưu điều chỉnh Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của UBND TP ban hành ngày 5/12/2017 về diện tích tối thiểu được tách thửa phù hợp với thực tiễn; hướng dẫn các nhà máy xử lý rác thải chuyển đổi công nghệ, khởi công nhà máy đốt rác phát điện của Công ty Tâm Sinh Nghĩa vào tháng 10 tới. Đồng thời, tăng cường phân loại rác tại nguồn ở 24 huyện, quận. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế cần được duy trì thực hiện.

Sở QH&KT TP.HCM được giao trách nhiệm tham mưu tổ chức Hội thảo về "Quy hoạch và phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025". Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát chất lượng các đồ án quy hoạch, khu vực chậm triển khai thực hiện theo quy hoạch đã duyệt, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, đời sống của người dân.

Bên cạnh việc thực hiện tiếp một số đề án, chương trình  trọng tâm và chủ đề năm 2019 ("Năm đột phá cải cách hành chính, Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội"), các sở, ngành, huyện, quận sẽ thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra một số dự án trọng điểm theo yêu cầu của UBND TP.HCM; chấn chỉnh cách ứng xử, thái độ của công viên chức, cán bộ trong thi hành công vụ; thúc tiến độ giải ngân công trình trọng điểm, dự án đầu tư công; tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng...

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu