SearchNews

Thủ tướng Chính phủ ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

30/01/2019 08:30

So với lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 thì lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội không thấp hơn.

khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội giai đoạn 2019-2020. (Ảnh minh họa: Internet)

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐCP của Chính phủ trong trung hạn giai đoạn 2019-2020.

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (thuộc Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Đồng thời, mức lãi này không vượt quá lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để thuê mua, thuê, mua nhà ở xã hội; sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 59 tỉnh và thành phố trên cả nước tính đến ngày 31/12/2018 đã thực hiện cho vay với dự nợ là 905 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch được giao. Những chi nhánh triển khai cho vay tốt gồm: TP. Hà Nội (62 tỷ đồng), Hà Tĩnh (54 tỷ đồng), Khánh Hòa (52 tỷ đồng), Quảng Nam (50 tỷ đồng), TP. Đà Nẵng (50 tỷ đồng), Hưng Yên (33 tỷ đồng), Thanh Hóa (30 tỷ đồng), Bắc Giang (30 tỷ đồng), Bắc Ninh (26 tỷ đồng), Thừa Thiên Huế (20 tỷ đồng), Quảng Bình (20 tỷ đồng).

Về chương trình cho vay nhà ở xã hội trong năm 2019, ngân sách nhà nước bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội 663 tỷ đồng, cộng với 50% số vốn do ngân hàng này tự huy động thì tổng nguồn vốn của chương trình đạt 1.326 tỷ đồng.

(Theo Thời báo ngân hàng)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu