SearchNews

TP.HCM ban hành kế hoạch xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông

31/07/2020 10:20

Mới đây, lãnh đạo UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch hành động về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

Kế hoạch này nhằm mục đích xây dựng và phát triển khu vực phía Đông TP.HCM (quận 2, quận 9 và Thủ Đức) thành Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP và dẫn dắt kinh tế TP.HCM, cùng TP trong các hoạt động kinh tế tri thức như nghiên cứu, đào tạo, sản xuất công nghệ cao.

Để thực hiện kế hoạch trên, chính quyền TP đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: 

hình ảnh một góc khu Đông TP.HCM nhìn từ trên cao
Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Thứ nhất, lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vực 3 quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9 để tạo tiền đề cho công tác thành lập thành phố phía Đông. Cùng với đó, lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu vực phát triển trọng điểm. Đồng thời, nghiên cứu ban hành các quy định quản lý, hướng dẫn thực thi trên nhiều lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, cần lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Nhiệm vụ này được giao cho Sở QHKT, UBND 3 quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. Trong khi đó, Sở TNMT phối hợp thực hiện.

Thứ hai, nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục đích xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh phù hợp. Xây dựng chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ số, xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung.

Được biết, nhiều ban ngành sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ thứ hai.

Thứ ba, tổ chức lập quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cho khu vực phù hợp theo định hướng đô thị sáng tạo với nhiều nội dung.

Đây là nội dung do Sở GTVT TP.HCM chủ trì.

Thứ tư, xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính “Thành phố phía Đông” trực thuộc TP.HCM. Trước mắt tham mưu sắp xếp, sáp nhập 3 quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9.

Sở Nội vụ là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ này.

Thứ năm, là công tác phát triển nguồn nhân lực. 

Thứ sáu, nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển đô thị, đề xuất khung chính sách.

Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ là Sở Tài chính TP.HCM.

Thứ bảy, là công tác truyền thông.

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, "công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần được tiến hành khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn có liên quan, đáp ứng tiến độ đề ra".

 

An Thanh

>> TP.HCM không để tư nhân lập quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông

>> TP.HCM: Đề xuất điều chỉnh quy hoạch 3 khu vực ở Khu đô thị sáng tạo phía Đông

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu