SearchNews

TP.HCM giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước

20/02/2023 07:44

Mới đây, Cục Thuế TP.HCM đã thông báo đến đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn TP về chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

TP.HCM giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ảnh minh họa

Cụ thể, nội dung thông báo nêu rõ, mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 là 30% đối với người thuê đất, thuê mặt nước. Người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuế mặt nước đến Chi cục Thuế nơi có khu đất, khu mặt nước, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao...

Về đối tượng áp dụng gồm đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm.

Đồng thời, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai cũng như pháp luật khác có liên quan.

Lưu ý, mức giảm này không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho Chi cục Thuế nơi có khu đất, khu vực mặt nước, Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2023 bao gồm giấy đề nghị, quyết định hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước, hoặc sổ hồng. Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin của mình, bảo đảm đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ- TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu