SearchNews

Từ 6/2/2023, cán bộ cấp sổ đỏ bắt buộc phải chuyển đổi công tác định kỳ

07/02/2023 08:29

Mới đây, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương. Kể từ ngày 06/02/2023, thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành.

hình ảnh cán bộ cấp sổ đỏ tại văn phòng
Cán bộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt buộc phải chuyển đổi công tác định kỳ.
Ảnh: Internet

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định 7 vị trí công chức tài nguyên môi trường phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, trong đó có cán bộ, công chức không giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Cán bộ đảm nhận vị trí xử lý hồ sơ cho thuê đất, giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoặc giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức hỗ trợ, bồi thường trong giải phóng mặt bằng.

Danh sách phải chuyển đổi vị trí công tác định kỳ còn có cán bộ đảm nhận vị trí xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoặc giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng.

Điều 4, Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Những trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT, quy định danh mục vị trí công tác, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2014.

Trong khi đó, những trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BTNMT chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 21/2022/TT-BTNMT. Cùng với đó, thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 21 hàng năm, gửi về Bộ trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, kiểm tra theo quy định.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu