SearchNews

Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh bảng giá đất

01/08/2022 07:46

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh.

Một góc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, tỉnh đã điều chỉnh tăng bảng giá đất nhiều lần nhưng sau đó giá đất trên thị trường vẫn tiếp tục gia tăng nên việc điều chỉnh tiếp là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ tăng giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn và khu vực đô thị, gồm các loại đất: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản.

Cụ thể, đối với khu vực nông thôn, giá đất đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm tại vị trí 1 (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) là 300.000 đồng/m2, mức giá này tăng 25%. Đối với các địa bàn còn lại được xác định điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng tại Quyết định 38. Trong khi đó, với những vị trí 2, 3, 4, 5 được xác định theo hệ số giá đất nông nghiệp của các vị trí đất nông nghiệp tại quyết định trên.

Với khu vực đô thị, giá đất trồng cây lâu năm và giá đất trồng cây hàng năm được đề xuất là bằng nhau, áp dụng theo khung giá đất tối đa theo Nghị định của Chính phủ và cộng thêm 50% so với mức giá tối đa. Giá đất nuôi trồng thủy sản sẽ bằng 83,33% giá đất trồng cây lâu năm theo vị trí tương ứng, mức giá này tăng 25% theo Quyết định 38.

Về giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất như sau: Phương án 1 là giá đất vị trí 1 (2022) bằng giá đất tại vị trí 1 Bảng giá đất (quyết định 38) nhân với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. Bảng giá đất ở điều chỉnh bằng 1,1 - 1,7 lần so với quyết định 38.

Phương án 2: Các huyện Long Điền, Xuyên Mộc, Châu Đức và TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa áp dụng theo hệ số 1,78 cho tất cả các tuyến đường khu vực đô thị và khu vực nông thôn. Thị xã Phú Mỹ áp dụng hệ số 2,2 cho tất cả các tuyến đường. Huyện Côn Đảo áp dụng hệ số 2,78 cho tất cả các tuyến đường. 

Phương án 3: Xây dựng theo hệ số giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2021. Theo đó, TP. Vũng Tàu (2,26), TP Bà Rịa (2,33), Thị xã Phú Mỹ (4,13), huyện Châu Đức (2,26), huyện Xuyên Mộc (2,68), huyện Đất Đỏ (4,53), huyện Côn Đảo (6,13).

Cùng với đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề xuất điều chỉnh tăng giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Bảng giá đất điều chỉnh dự kiến sẽ có hiệu lực áp dụng trong tháng 9/2022.

 

Lam Giang (TH)

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu