SearchNews

Đà Nẵng điều chỉnh giảm giá đất thương mại dịch vụ

16/08/2021 08:30

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có báo cáo kết quả việc điều chỉnh bảng giá đất năm 2021. Theo đó, giá đất thương mại dịch vụ giảm từ 80% xuống 70% so với giá đất ở cùng vị trí.

hình ảnh thành phố biển Đà Nẵng nhìn từ trên cao
TP. Đà Nẵng điều chỉnh giảm giá đất thuơng mại và bổ sung giá đất 63 tuyến đường mới.
Ảnh: Người lao động

Cụ thể, theo thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng, trong năm 2021, TP đã bổ sung giá đất 63 tuyến đường mới đặt tên cùng 11 khu vực, vị trí tuyến đường chưa được quy định giá đất. Đồng thời, sửa đổi tỷ lệ % giữa giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ so với giá đất ở.

Giá đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh giảm từ 80% xuống 70% so với giá đất ở cùng vị trí. Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ cũng được điều chỉnh giảm từ 60% xuống 50% so với giá đất ở cùng vị trí.

Mặt khác, TP. Đà Nẵng cũng sửa đổi quy định về xác định giá đất của thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố. Điều chỉnh từ "….Trường hợp thửa đất không có các giấy tờ nêu trên hoặc thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố, thì vị trí thửa đất được xác định theo kiệt của đường phố gần nhất" thành "…Trường hợp thửa đất không có các giấy tờ nêu trên hoặc thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố, thì giá đất được xác định theo kiệt của đường phố mà có giá trị thửa đất cao nhất."

Giá đất sử dụng vào mục đích bãi giữ xe cũng được quy định cụ thể. Đất bãi xe trước đây thuộc loại đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được tính bằng với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí, nay được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí.

UBND TP. Đà Nẵng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn điều tra, khảo sát thu thập thông tin giá đất trên thị trường làm cơ sở điều chỉnh bảng giá đất tại một số vị trí hoặc tất cả các vị trí đất có biến động về giá đất (nếu có) theo quy định hiện hành nhằm triển khai việc điều chỉnh Bảng giá đất tại Nghị định số 44 của Chính phủ ngày 15/5/2014.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu