SearchNews

Đồng Nai ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

29/12/2021 08:13

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

hình ảnh một góc tỉnh Đồng Nai nhìn từ trên cao
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại Đồng Nai được giữ nguyên như năm 2021.
Ảnh: Internet

Quyết định nêu rõ, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp áp dụng năm 2022 là bằng 1. Theo đó, giá đất năm 2022 sẽ được tính bằng cách lấy Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 nhân với hệ số giá đất.

Sở Tài chính, Sở TN&MT có trách nhiệm hàng năm phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh để trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất cho phù hợp với thực tế.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Chi cục Thuế khu vực các huyện và TP căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này cũng như các quy định của pháp luật có liên quan để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

UBND các huyện, TP có trách nhiệm chỉ đạo Phòng TN&MT, Phòng Tài chính, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cùng các cơ quan có liên quan ở huyện, TP thực hiện xác định, thu nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với những trường hợp sai phạm hoặc trường hợp tố cáo, khiếu nại có liên quan đến việc xác định, thu nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Quyết định trên chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Như vậy, trong hai năm liên tiếp là 2021 - 2022, bảng giá đất Đồng Nai giữ nguyên hệ số 1. Theo đó, giá đất sẽ được tính theo từng tuyến đường, vị trí, trong đó có những tuyến đường sẽ chia thành nhiều đoạn để tính giá đất cho phù hợp.

 

Lam Giang 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu