Năm 2017, nâng diện tích bình quân nhà ở lên 23,4m2 sàn/người

02/02/2014 14:17

Bộ Xây dựng cho biết, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân, việc phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia sẽ được đẩy mạnh trong năm 2017.

diện tích bình quân nhà ở đầu người
Năm 2017, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nâng diện tích bình quân nhà ở lên
23,4m2 sàn/người. (Ảnh: Internet).

Trong năm nay, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nâng diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt 23,4m2 sàn/người. So với kết quả đạt được của năm 2016 là 22,8m2 sàn/người, mục tiêu này tăng 0,6m2 sàn/người.

Bộ Xây dựng cho rằng, việc phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm nay nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân. 

Theo ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, các địa phương cần quan tâm và tập trung chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và chăm lo nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn; phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo điều hành của địa phương.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch, khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, Bộ sẽ kiểm soát chất lượng các dự án nhà ở xã hội, đảm bảo nhà ở giá thấp nhưng chất lượng không thấp và người dân phải được hưởng đầy đủ hạ tầng cơ bản, gồm cả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Cả nước phát triển thêm khoảng 0,5 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị trong năm vừa qua, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực đô thị đạt khoảng 3,3 triệu m2.

Bộ Xây dựng nhận định, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Thực tế cho thấy, việc triển khai một số chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ còn chậm so với kế hoạch cũng như chưa huy động được nhiều thành phần kinh tế và nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng loại hình nhà ở này.

Mặt khác, nguồn vốn ngân sách dành cho phát triển nhà ở xã hội còn hạn chế nên việc một số chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định của pháp luật thực hiện chưa kịp thời, dứt điểm, thiếu các chính sách, cơ chế cần thiết để thu hút các nguồn lực xã hội, tạo nguồn vốn ổn định cho thị trường nhà đất.

Bên cạnh đó, việc khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn khó khăn bởi lợi nhuận thấp và chưa có đủ quỹ đất sạch, thuận lợi về vị trí.

(Theo Bnews/TTXVN)
 

bình luận

Facebook
Google +
Tin đã lưu