SearchNews

Người dân tự đổi đất nông nghiệp cho nhau được hay không?

10/07/2019 10:39

Hỏi: Trong bối cảnh đất nông nghiệp địa phương canh tác không hiệu quả, gia đình tôi đã làm thủ tục đổi đất cho một số hộ dân khác để dồn về 1 vị trí, tức tự dồn ghép nhằm có diện tích rộng đủ sản xuất.

Vậy xin hỏi, việc các hộ dân tự đổi đất cho nhau, ký giấy giữa hai bên và đề nghị UBND cấp xã chứng thực có đúng quy định hiện hành hay không?

Loại đất tôi đổi về là đất trồng hoa màu (loại 4), không phải đất trồng lúa. Tôi trồng rau và cây ăn quả trên diện tích này. Để đảm bảo an toàn sản xuất, tôi có thể xây tường bao cùng 1 kho nhỏ không kiên cố để chứa tư liệu sản xuất (máy bơm nước, cuốc xẻng, phân bón...)?

Nguyễn Văn Nam (Vĩnh Phúc)

người dân tự đổi đất nông nghiệp cho nhau
Cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức được phép chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thị trấn, phường, xã với cá nhân, hộ gia đình khác. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 167, Luật Đất đai, người sử dụng đất có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Điểm b, Khoản 1, Điều 179, Luật Đất đai nêu rõ, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức được phép chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thị trấn, phường, xã với cá nhân, hộ gia đình khác.

Trong khi đó, Điều 130, Luật Đất đai quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của các nhân, hộ gia đình.

Điều 78, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai quy định về thủ tục, trình tự chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình để thực hiện "dồn điền đổi thửa".

Mặt khác, Điều 12, Luật Đất đai quy định, việc sử dụng đích sai mục đích là một trong những hành vi sử dụng đất bị nghiêm cấm.

Điều 57, Luật Đất đai có nêu, những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức đầm, hồ, ao, đất làm muối; chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng rừng, đất trồng cây lâu năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản; chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, Điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục, trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu