SearchNews

Nhà 25m2 vẫn có thể làm sổ đỏ

24/08/2022 07:49

Nếu đảm bảo đủ điều kiện thì nhà ở, thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

cận cảnh mặt trong sổ đỏ, sổ hồng
Thửa đất, nhà ở diện tích 25m2 vẫn có thể làm được sổ đỏ. Ảnh minh họa

Khoản 1, Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định, thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp sổ đỏ.

Cụ thể, nhà ở, thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu đủ 2 điều kiện sau đây.

Thứ nhất, thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa của UBND cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, thửa đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo các quy định nêu trên thì nhà ở diện tích 25m2 vẫn có thể làm sổ đỏ. Mặt khác, thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn có thể sang tên sổ đỏ khi bên tặng cho, bên chuyển nhượng và bên nhận tặng cho, bên nhận chuyển nhượng đáp ứng đủ điều kiện theo luật định.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu