SearchNews

Đà Nẵng đầu tư 2.000 tỷ đồng thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh

12/04/2019 11:11

Vào ngày 10/4/2019, tại hội thảo công bố đề án "Xây dựng thành phố thông minh", UBND TP. Đà Nẵng thông tin, đề án này có tổng kinh phí thực hiện vào khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đề án trên nhằm mục đích xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh thông qua việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin - truyền thông của cuộc Cách mạng 4.0 vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Từ đó, tạo ra phương tiện, công cụ, động lực mới phục vụ năng lực quản lý Nhà nước, khai thác tối đa tài nguyên, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo điều kiện cho hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. 

Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh
Đà Nẵng sẽ chi khoảng 2.000 tỷ đồng để thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh.

Mặt khác, đề án xây dựng thành phố thông minh cũng nhằm cung cấp tiện ích, dịch vụ, môi trường sống tốt cho người dân; đồng thời, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia vào quá trình xây dựng thành phố thông minh, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra: "xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh, phát triển theo hướng kinh tế trí thức; là trung tâm khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng, là trung tâm kinh tế đóng vai trò động lực tăng trưởng và phát triển của vùng duyên hải miền Trung - Tây nguyên".

Trong Nghị quyết 43/NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/1/2019 về xây dựng, phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045, mục tiêu này được thể hiện rõ.

Chính quyền TP. Đà Nẵng sẽ tập trung vào 16 lĩnh vực ưu tiên và 6 trụ cột để thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh. Tổng kinh phí thực hiện đề án khoảng 2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ yếu lấy từ nguồn hợp tác đầu tư công và xã hội hóa. 

Cùng với đó, UBND TP. Đà Nẵng sẽ kiến nghị các bộ, ngành Trung ương có cơ chế liên quan tới hình thức đầu tư như hợp tác công tư và cơ chế kết hợp nhà đầu tư, nhà giải pháp, Nhà nước; mức thuế dịch vụ công nghệ thông tin - truyền thông phù hợp...

Dựa vào sự hợp tác phát triển, "đi tắt đón đầu" tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin của Mạng lưới thành phố thông minh tại ASEAN thông qua các quỹ đầu tư quốc tế, khu vực, Đà Nẵng sẽ xây dựng thành phố thông minh.

Đặc biệt, TP khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, khởi nghiệp tham gia khởi nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp lẫn khai thác, cung cấp những dịch vụ về thành phố thông minh. 

Ngoài ra, chính quyền TP cũng kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương giải quyết những khó khăn, vướng mắc về chính sách xã hội hóa trong hợp tác đầu tư công, quy chuẩn thông tin, quy chế quản lý sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin.

(Theo Nhịp sống kinh tế)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu