SearchNews

Đà Nẵng: Quy định về cho thuê đất, giao đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp

11/11/2021 07:59

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định giao UBND các huyện, quận được phép cho thuê đất, giao đất để đưa vào khai thác sử dụng đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

hình ảnh thành phố ven biển, phía sau là núi nhìn từ trên cao
TP. Đà Nẵng vừa có quyết định mới về việc cho thuê đất, giao đất trên địa bàn.
Ảnh minh họa

Nội dung quyết định nêu rõ, UBND các huyện, quận hàng năm dựa trên số liệu báo cáo của các xã, phường về thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn để xem xét bố trí cho thuê đất, giao đất đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND các huyện, quận giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề đối với thửa đất không sử dụng vào mục đích công cộng.

Trong khi đó, với những thửa đất dùng vào mục đích công cộng, thiết kế văn hóa, UBND huyện, quận báo cáo UBND TP. Đà Nẵng xem xét, quyết định để đưa quỹ đất vào khai thác.

Với những thửa đất sử dụng vào các mục đích khác được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, nếu thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND TP mà chỉ tiếp giáp với 01 người sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng thì giao đất cho người sử dụng đất liền kề.

Nếu thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa mà tiếp giáp với từ 02 người sử dụng đất liền kề trở lên thì giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khi có từ 02 người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp. Đối với các trường hợp chỉ có 01 người có nhu cầu sử dụng đất thì giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Lam Giang 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu