SearchNews

Giá đất ở tái định cư một số dự án tại TP. Đà Nẵng

12/08/2019 08:13

Văn bản quy định giá đất ở tái định cư tại một số dự án trên địa bàn TP. Đà Nẵng vừa được UBND TP ban hành. Theo đó, giá đất ở đường 7,5m thuộc Khu tái định cư Khánh Sơn 1 là 800.000 đồng mỗi m2.

Nội dung văn bản nêu rõ, theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND (ngày 20/12/2012), giá đất ở tái định cư đường 5,5m thuộc Khu tái định cư đường Nguyễn Lương Bằng là 1.657.600 đồng/m2.

Trong khi đó, giá đất ở tái định cư đường 7,5m MC (3,5-7,5-3,5) tại Khu tái định cư Khánh Sơn 1 (Liên Chiểu) là 800.000 đồng/m2, tính theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 70/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng ngày 20/12/2007.

giá đất ở tái định cư Đà Nẵng
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản quy định giá đất ở tái định cư tại một số
dự án trên địa bàn.

Tại dự án Khu dân cư Kho thiết bị phụ tùng An Đồn, giá đất ở tái định cư đường 5,5m MC (3-5,5-3) là 3.080.000 đồng/m2 theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND, ban hành ngày 20/12/2007.

Tính theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND (ngày 24/12/2010), tại dự án Khu dân cư Tổ 13, Tổ 14 cũng như khu vực lân cận phường Phước Mỹ, giá đất ở tái định cư đường 10,5m MC (5-10,5-5) là 4.500.000 đồng/m2.

Tại dự án Khu vực Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, giá đất ở tái định cư đường 5,5m thuộc dự án Khu vực Trung tâm hành chính quận Sơn Trà là 5.000.000 đồng/m2, tính theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND (ngày 20/12/2016).

Lưu ý, với những trường hợp tái định cư theo diện hộ phụ sẽ nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định.

Riêng hệ số phân vệt theo chiều sâu và hệ số với thửa đất đặc biệt sẽ thực hiện theo các Quyết định quy định mặt bằng giá đất tương ứng.

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu