SearchNews

Giám sát việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư chung cư tại TP.HCM

22/05/2019 07:50

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng TP cùng các đơn vị có liên quan sẽ giám sát việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư nhà chung cư trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng.

giám sát việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư chung cư
Việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư nhà chung cư tại TP.HCM sẽ được Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan giám sát.

UBND TP.HCM ngày 20/5/2019 đã yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp, chủ trì cùng các sở ngành liên quan đẩy mạnh việc quản lý cấp phép xây dựng công trình nhà chung cư. Để tránh khiếu nại, tranh chấp về sau, phần diện tích sở hữu chung cũng như sở hữu riêng của chủ đầu tư trong tòa nhà cần được xác định cụ thể.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP.HCM và các đơn vị liên quan theo chỉ đạo của chính quyền TP sẽ giám sát việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư nhà chung cư trong quá trình sử dụng, khai thác, quản lý như tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động tại tòa nhà; bảo đảm về trật tự an ninh; tổ chức tự quản nhà chung cư; cung cấp dịch vụ thiết yếu...

Mặt khác, Sở Xây dựng TP cũng được yêu cầu tiếp tục theo dõi và khi có ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng sẽ triển khai thực hiện ngay việc giải quyết những vướng mắc trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư do UBND TP kiến nghị vào ngày 24/4/2019.

Đồng thời, cơ quan này cần thực hiện rà soát và kiến nghị lên Bộ Xây dựng bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành ngày 15/2/2016, Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 15/12/2016 về ban hành Quy chế sử dụng, quản lý nhà chung cư sao cho phù hợp với thực tiễn.

Được biết, vào ngày 8/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, đối với những địa bàn có nhà chung cư, UBND TP.HCM cần đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội.

(Theo Thời báo ngân hàng)
 

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu