SearchNews

Hà Nội bổ sung 634 dự án vào danh mục thu hồi đất năm 2019

09/07/2019 15:51

Ngày 8/7 vừa qua, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục những dự án thu hồi đất năm 2019 và dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

dự án thu hồi đất năm 2019
100% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết bổ sung 634 dự án vào danh mục
thu hồi đất năm 2019

Được biết, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND TP ngày 4/12/2018 đã thông qua danh mục những công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm nay thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan này. Cụ thể, có 308 dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ với tổng diện tích 518,58 ha; 1.686 công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất với tổng diện tích 5.573,52 ha.

Tính đến ngày 30/4/2019, TP. Hà Nội đã thu hồi được 1.291,69 ha đất, so với kế hoạch đạt 42,38%. Trong đó, có 240 dự án thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô diện tích 764,32 ha; 154 dự án (527,37 ha) được Sở TN&MT thực hiện thủ tục cắm mốc giới phục vụ việc hỗ trợ, bồi thường, tái định cư.

Tham gia kỳ họp, 100% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết bổ sung 634 dự án vào danh mục những dự án thu hồi đất năm 2019 và danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Mặt khác, để thực hiện Nghị quyết nói trên, chính quyền TP sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai dự án và xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án cụ thể. Cùng với đó, trước khi quyết định thu hồi đất, UBND TP. Hà Nội cần tổng hợp những trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án, công trình cấp bách, trọng điểm, vì lợi ích quốc gia, công cộng nhưng chưa có trong danh mục được thông qua bởi HĐND TP, đề nghị Thường trực HĐND TP thống nhất và tại kỳ họp gần nhất sẽ báo cáo HĐND TP.

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu