Hà Nội: Bổ sung, sửa đổi dự thảo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

10/01/2014 13:54

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của tập thể UBND TP về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP quy định về hỗ trợ, bồi thường và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.

Hà Nội hoàn thiện dự thảo về tái định cư
Hà Nội tập trung hoàn thiện dự thảo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
trên địa bàn TP. 
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Về cơ bản, Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND TP Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật. Thế nhưng, trong quá trình tổ chức thực hiện có nhiều bất cập bởi những chính sách, cơ chế đặc biệt. Chính vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc áp dụng pháp luật, chính sách, TP Hà Nội đã ban hành một quyết định mới thay thế cho các quyết định nêu trên.

Theo đó, quy định mới ban hành phải phù hợp, cụ thể, cập nhật nội dung chỉ đạo mới của TP về ủy quyền, phân cấp; chính sách tái định cư tại các huyện, quận, thị xã phải gắn kết với định hướng phát triển đô thị của Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050; đồng thời, xây dựng khung chính sách để cấp huyện chủ động áp dụng, thực hiện cũng như hạn chế việc ban hành cơ chế đặc thù cho từng dự án.

Lộ trình nghiên cứu, ban hành như sau: Giao Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP phối hợp, chủ trì cùng sở, ngành liên quan rà soát, kiểm tra, xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND. Mặt khác, phải làm rõ những mặt đạt được, những bất cập, tồn tại (nêu cụ thể từng dự án), báo cáo UBND TP trước ngày 20/1/2017.

Dự thảo quy định, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, quận, thị xã và một số cá nhân, tổ chức liên quan; hoàn thiện tờ trình, quyết định báo cáo UBND TP trước ngày 15/2/2017.

Trong khi đó, các sở, ngành, UBND huyện, quận, thị xã, cá nhân, tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện 2 Quyết định trên trong thời gian nghiên cứu ban hành. Với những vướng mắc, khó khăn tại các dự án, UBND huyện, quận, thị xã, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP đề xuất cụ thể, báo cáo chính quyền TP chỉ đạo thực hiện.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được giao phối hợp, chủ trì cùng Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo, hoàn thiện nội dung báo cáo, nội dung dự thảo quy định, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TP trong tháng 2 tới.

(Theo Vietstock)
 

bình luận

Facebook
Google +
Tin đã lưu