SearchNews

Hậu Giang: 3 khu đô thị gần 500 ha được bổ sung vào quy hoạch

02/06/2022 07:45

Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã có quyết định phê duyệt bổ sung 3 đồ án khu đô thị với quy mô gần 500 ha vào quy hoạch triển khai trong năm 2022.

Một góc tỉnh Hậu Giang nhìn từ trên cao
Tỉnh Hậu Giang quy hoạch xây dựng thêm 3 khu đô thị. Ảnh minh họa

Theo đó, các đồ án được bổ sung vào quy hoạch gồm: Khu đô thị mới sông Mái Dầm quy mô 156 ha tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Khu đô thị mới và tái định cư khu công nghiệp Đông Phú (giai đoạn 2) quy mô 142 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Khu đô thị mới và tái định cư Khu công nghiệp Sông Hậu (giai đoạn 2) với quy mô diện tích 194,6 ha tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành; tỉnh Hậu Giang.

Cũng theo phê duyệt, nguồn vốn thực hiện các đồ án nêu trên lấy từ vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp khác. Để triển khai thực hiện các đồ án, UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng trách nhiệm đăng tải thông tin về đồ án để mời gọi đầu tư tài trợ kinh phí lập đồ án quy hoạch.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, UBND huyện Châu Thành và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng trong trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

UBND huyện Châu Thành được giao trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên theo luật định.

 

Lam Giang (TH)

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu