SearchNews

Hủy bỏ 10 đồ án quy hoạch tại TP. Cần Thơ

08/07/2021 08:18

Vừa qua, UBND TP. Cần Thơ đã có quyết định loại bỏ 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 trên địa bàn hai quận Bình Thủy và Ninh Kiều vì đã lỗi thời không còn phù hợp.

Hồi tháng 5/2021, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đã có báo cáo kết quả rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 thuộc địa giới hành chính các quận Bình Thủy và Ninh Kiều. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất bãi bỏ các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 trước đây không còn phù hợp với Luật quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng.

hình ảnh một góc TP. Cần Thơ
Cần Thơ loại bỏ 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 tại Bình Thủy và Ninh Kiều.

Dưới đây là danh sách 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 bị hủy bỏ:

1. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu Cái Sơn - Hàng Bàng xã An Bình, TP. Cần Thơ; Quyết định số 04/1999/QĐ.UBT ngày 09/02/1999 của UBND tỉnh Cần Thơ.

2. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm IV Xuân Khánh-Hưng Lợi, TP. Cần Thơ; Quyết định số 08/1999/QĐ.UBT ngày 12/02/1999 của UBND tỉnh Cần Thơ và Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND TP. Cần Thơ.

3. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm TP. Cần Thơ; Quyết định số 76/1999/QĐ.UBT ngày 08/01/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

4. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND TP. Cần Thơ; Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND Cần Thơ; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND Cần Thơ.

5. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 giới hạn: đường Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, rạch Bình Thủy, sông Khai Luông, TP. Cần Thơ; Quyết định số 95/2002/QĐ-UB ngày 30/10/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ.

6. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Tây Bắc (Khu A): Trung tâm III thuộc phường An Hòa, quận Ninh Kiều và phường An Thới, Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ; Quyết định số 719/QĐ-UB ngày 24/02/2005 của UBND TP. Cần Thơ.

7. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 khu dân cư và chợ Trà Nóc; Quyết định số 2123/QD-UBND ngày 17/7/2009 của UBND TP. Cần Thơ.

8. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu các trường đại học và giáo dục chuyên nghiệp, TP. Cần Thơ; Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của UBND TP. Cần Thơ; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2014 của UBND TP. Cần Thơ.

9. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 hai bên Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy; Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND TP. Cần Thơ.

10. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND TP. Cần Thơ.

Sau khi bãi bỏ các đồ án trên, việc quản lý quy hoạch xây dựng thực hiện theo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 quận Ninh Kiều được duyệt tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 và Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 quận Bình Thủy được duyệt tại Quyết định số 124/ QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND TP. Cần Thơ.

UBND quận Bình Thủy và UBND quận Ninh Kiều được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng triển khai Quyết định trên đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan theo quy định.

 

Lam Giang

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu