SearchNews

Không còn miễn giấy phép xây dựng cho nhà ở dưới 7 tầng?

25/07/2019 11:55

Tại Dự thảo bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng năm 2014, một trong những nội dung đáng chú ý là nhà ở quy mô dưới 7 tầng không còn thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Nhiều trường hợp miễn giấy phép xây dựng được bổ sung trong dự thảo như công trình đã được thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở bởi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp; công trình quảng cáo theo quy định của pháp luật về quảng cáo không thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng; công trình xây dựng trong trường hợp cấp bách...

không miễn giấy phép xây dựng với nhà dưới 7 tầng
Theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014, nhà ở dưới 7 tầng không còn được miễn giấy phép xây dựng. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Sau đây là 7 trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng nếu Luật này được thông qua bởi Quốc hội và đi vào thực tiễn cuộc sống:

Thứ nhất, khu di tích lịch sử - văn hóa; khu bảo tồn; khu trung tâm cụm xã; điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng; công trình nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (ngoại trừ nhà ở riêng lẻ, công trình tại nông thôn thuộc khu vực đã có quy hoạch đô thị).

Thứ hai, công trình xây dựng tạm nhằm phục vụ việc thi công xây dựng công trình chính.

Thứ ba, công trình được xây dựng theo lệnh cấp bách, khẩn cấp; công trình bí mật nhà nước.

Thứ tư, công trình quảng cáo theo quy định của pháp luật về quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng.

Thứ năm, công trình cải tạo, sửa chữa bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa mặt ngoài, không giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; việc cải tạo, sửa chữa không khiến công năng sử dụng bị thay đổi, không ảnh hưởng tới phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn của kết cấu chịu lực công trình.

Thứ sáu, công trình được cơ quan chuyên môn xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

Thứ bảy, công trình theo tuyến phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được quản lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với loại công trình đó, chấp nhận hướng tuyến công trình.

Cũng theo Dự thảo trên, những công trình không còn thuộc diện miễn giấy phép xây dựng gồm: nhà ở trong dự án phát triển đô thị và dự án phát triển nhà ở quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2, có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; công trình thuộc dự án khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được thẩm định thiết kế xây dựng.

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu