SearchNews

Không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn khi dự án chưa được phê duyệt

24/07/2019 07:51

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư tiến hành rà soát tiến độ, đưa ra phương án điều chuyển vốn giữa các dự án, phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn từng dự án đến cuối năm đạt từ 95%.

không yêu cầu nhà thầu ứng vốn khi dự án chưa duyệt
TP.HCM không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Để đảm bảo tiến độ thi công, trách nhiệm của các chủ đầu tư là thúc đẩy tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đấu thầu; đồng thời chủ động giải quyết khó khăn.

Mặt khác, trong trường hợp dự án, chương trình chưa được quyết định đầu tư, chưa được duyệt chủ trương đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn thì chủ dự án không yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện. Mục đích là để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng phải tự cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng và kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân, quyết toán dự án.

Các cơ quan Trung ương sẽ phối hợp cùng UBND TP.HCM trong việc nghiên cứu cơ chế, quy định đặc thù nhằm rút ngắn thời gian hỗ trợ, bồi thường, tái định cư; bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất tại đô thị này.

Ngoài ra, chính quyền TP cần giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực thuế để các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đẩy mạnh việc huy động nguồn lực, mời gọi đầu tư xã hội hóa thông qua tăng cường quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời; tranh thủ huy động tối đa vốn ODA, vốn TW cho đầu tư phát triển; mời gọi đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phục vụ đời sống an sinh xã hội; khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư…

bình luận

Facebook
Google +

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu
Tin đã lưu